table-top

nyheter info
arkitektur
arkiv
publicering
kontakt

table-top


Waldemarson Berglund Arkitekter är ett Stockholmsbaserat företag som grundades 2001 av delägarna Jonas Waldemarson och Paulina Berglund.

Arkitektur är för oss estetiska och funktionella lösningar med ett poetisk anslag. Drivkraften är vår vilja och nyfikenhet till att utforska möjligheter som kan göra varje projekt unikt.

Waldemarson Berglund Arkitekter har en bred och gedigen erfarenhet av små såväl som medelstora projekt. Vi genomför alla moment i projekteringen, från skiss till bygghandlingar. Att vara ett mindre kontor innebär att vi utvecklat en bred kunskap och kompetens där varje medarbetares insats har stor betydelse för projektets slutresultat.